Makedonski muzej, Skopje, Makedonija

Za Makedonski muzej v Skopju smo izdelali steklene kupole iz lepljenega stekla.

Druge reference